Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Locked Shields 2024: „Spolupráca je naša ochrana“

Odborníci na kybernetickú bezpečnosť zo Slovenskej republiky opäť potvrdili, že patria medzi svetovú špičku. Spoločný tím ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Riaditeľ Vojenského spravodajstva Juraj Štefanka bol povýšený do hodnosti generálmajora

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová povýšila 18. apríla 2024 brigádneho generála Juraja Štefanku do hodnosti generá...

ČÍTAŤ VIAC ->

Vojenské spravodajstvo sa rozlúči s plk.v.v. Jurajom KOHUTIAROM

V piatok 29. decembra 2023 sa v Arizone uskutoční posledná rozlúčka s plukovníkom v.v. Ing. Jurajom Kohutiarom ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Vymenovanie riaditeľa Vojenského spravodajstva brigádneho generála Juraja ŠTEFANKU

Dňa 21. novembra 2023 bol podpredsedom vlády a ministrom obrany Slovenskej republiky Robertom KALIŇÁKOM vymenovaný do funkcie riad...

ČÍTAŤ VIAC ->

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana ČAPUTOVÁ povýšila riaditeľa Vojenského spravodajstva do hodnosti generálmajor

Vo štvrtok 16. marca 2023 prezidentka Zuzana ČAPUTOVÁ povýšila riaditeľa Vojenského spravodajstva ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Slávnostné zhormaždenie VS pri príležitosti 10. výročia zlúčenia VOS a VSS

Dňa 1. 1. 2023 sme si pripomenuli 10. výročie existencie Vojenského spravodajstva ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Kontinuita spolupráce v rámci V4

V priebehu mesiaca november 2020 realizoval riaditeľ Vojenského spravodajstva brigádny generál Róbert KLEŠTINEC ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2019

Činnosť Vojenského spravodajstva (VS) bola v hodnotenom období ovplyvnená dynamikou vývoja bezpečnostnej situácie ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Vymenovanie riaditeľa Vojenského spravodajstva brigádneho generála Róberta KLEŠTINCA

Dňa 16. septembra 2020 bol ministrom obrany SR Jaroslavom NAĎOM vymenovaný do funkcie riaditeľa Vojenského spravodajstva ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Riaditeľa Vojenského spravodajstva generála Jána BALCIARA prijal minister obrany Srbska Aleksandar VULIN

Riaditeľa Vojenského spravodajstva Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len “VS MO SR“) generála Jána BALCIARA ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Vymenovanie slovenského riaditeľa Kontrarozviedneho centra výnimočnosti NATO v Krakove

Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky bolo v pondelok (30. septembra 2019) svedkom slávnostného ceremoniálu ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2018

Vo vzťahu k dlhodobo identifikovaným bezpečnostným hrozbám a ich zdrojom bola v hodnotiacom období v súvislosti ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Vojenské spravodajstvo si za účasti najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky pripomenulo 25. výročie svojho vzniku

11. júna 2019 príslušníci Vojenského spravodajstva oslávili významnú udalosť vo svojej novodobej histórii, 25. výročie vzniku Voje...

ČÍTAŤ VIAC ->

Príslušník Vojenského spravodajstva prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. získal ocenenie „Vedec roka SR“

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko–technických spoločností zorganizoval...

ČÍTAŤ VIAC ->

Riaditeľ Vojenského spravodajstva generál Ján BALCIAR hostil riaditeľov a expertov vojenských spravodajských a bezpečnostných služieb V4

Pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine a v nadväznosti na jej dlhoročnú tradíciu, Vojenské spravodajst...

ČÍTAŤ VIAC ->

Stretnutie riaditeľa Vojenského spravodajstva generála Jána BALCIARA s riaditeľom Defense Intelligence Agency generálporučíkom Robertom P. ASHLEYOM

Dňa 30.1.2019 navštívil Vojenské spravodajstvo (ďalej len "VS") zástupca námestníka GT NATO pre spravodajstvo generálmajor Raúl E....

ČÍTAŤ VIAC ->
--

Riaditeľ Vojenského spravodajstva navštívil riaditeľstvo Federal Bureau of Investigation

Dňa 22. februára 2019 riaditeľ Vojenského spravodajstva generál Ing. Ján BALCIAR absolvoval spoločné rokovanie s riaditeľom Defens...

ČÍTAŤ VIAC ->

Vojenské spravodajstvo navštívil zástupca námestníka GT NATO pre spravodajstvo generálmajor Raúl E. ESCRIBANO

Dňa 30.1.2019 navštívil Vojenské spravodajstvo (ďalej len "VS") zástupca námestníka GT NATO pre spravodajstvo generálmajor Raúl E....

ČÍTAŤ VIAC ->

Najlepší projekt desaťročia v oblasti Kybernetickej obrany riadil príslušník Vojenského spravodajstva

Pri príležitosti 60. výročia vzniku programu Science for Peace and Security (SPS) boli udelené ocenenia SPS Science Partnership Pr...

ČÍTAŤ VIAC ->

Námestník GT NATO pre spravodajstvo a bezpečnosť – Dr. Arndt Freytag von LORINGHOVEN navštívil Vojenské spravodajstvo

Dňa 24.10.2018 uskutočnil pracovnú návštevu Vojenského spravodajstva námestník GT NATO pre spravodajstvo a bezpečnosť ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Riaditeľ Národnej protidrogovej jednotky ocenil riaditeľa Vojenského spravodajstva

Dňa 12. októbra 2018, pri príležitosti výročia pôsobenia protidrogovej jednotky, ocenil riaditeľ Národnej protidrogovej jednotky...

ČÍTAŤ VIAC ->

Slávnostné odovzdanie štandardy VS

Dňa 8. 10. 2018, na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti osláv Dňa vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Predseda vlády SR Peter PELLEGRINI navštívil Vojenské spravodajstvo

Dňa 24.9. 2018 riaditeľ Vojenského spravodajstva gen. Ing. Ján Balciar prijal v priestoroch služby ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Vojenské spravodajstvo rozširuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Na základe dlhodobých priateľských väzieb a spoločných záujmov Slovenskej republiky a Českej republiky ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Vojenské spravodajstvo má nových generálov

Na základe vládou schváleného návrhu vymenoval prezident SR a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR Andrej KISKA ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2017

Ťažiskom plnenia úloh bolo spravodajské zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Spustenie webového portálu Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky

Dňa 1. mája 2018 bol uvedený do prevádzky webový portál Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky. Cieľom webového portá...

ČÍTAŤ VIAC ->

Nové generálske hodnosti vo Vojenskom spravodajstve

Činnosť Vojenského spravodajstva bola ocenená novými generálskymi hodnosťami. Riaditeľ genpor. Ing. Ján Balciar bol povýšený ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Ocenenie od spojenca

Čestnou medailou za ,,Spojenectvo“ ocenil v minulom mesiaci maďarský minister obrany Dr. István Simicskó riaditeľa Vojenského spra...

ČÍTAŤ VIAC ->

Nová legislatíva pre oblasť kybernetickej obrany

Dňa 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon o kybernetickej bezpečnosti. Cieľom zákona je vytvoriť legislatívny rámec ...

ČÍTAŤ VIAC ->
--

Akreditácia útvaru CSIRT.MIL.SK

Dňa 12. februára 2018 špecializovaný útvar Vojenského spravodajstva pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Vojenské spravodajstvo má svoju štandardu

Vojenské spravodajstvo získalo začiatkom tohto roka významný symbol profesného zaradenia ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Kontrarozviedne centrum výnimočnosti má podporu v NATO

Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky má významnú podporu viacerých členských krajín ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2016

Ťažiskom plnenia úloh bolo spravodajské zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Ministri obrán a riaditelia služieb potvrdili v Poľsku záujem na rozvoji kontrarozviedneho centra

Vytvorenie Centra výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky považujú ministri obrán Slovenska a Poľska Peter Gajdoš a Antoni Ma...

ČÍTAŤ VIAC ->

Poľský prezident ocenil riaditeľa Vojenského spravodajstva

Riaditeľ Vojenského spravodajstva generálmajor Ján Balciar bol ocenený prezidentom Poľskej republiky Andrzejom Dudom ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Prvé rokovanie Riadiaceho výboru NATO CI CoE

V dňoch 17. - 20 .10. 2016 sa v poľskom Krakove uskutočnila certifikačná návšteva ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2015

Vojenské spravodajstvo (ďalej len „VS“) plnilo v roku 2015 ...

ČÍTAŤ VIAC ->

VS: Informácie o prevode majetku sa nezakladajú na pravde

Vyhlásenie VS k článku denníka SME ,,Aj nový šéf vojenských tajných....

ČÍTAŤ VIAC ->

Rokovanie riaditeľov vojenských spravodajstiev V4

Efektívna výmena poznatkov pri monitorovaní aktuálnych bezpečnostných hrozieb ...

ČÍTAŤ VIAC ->