Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Poľský prezident ocenil riaditeľa Vojenského spravodajstva

Riaditeľ Vojenského spravodajstva generálmajor Ján Balciar bol ocenený prezidentom Poľskej republiky Andrzejom Dudom za výrazný podiel na rozvoji vzájomnej spolupráce oboch krajín. Prezident Duda udelil genmjr. Balciarovi štátne vyznamenanie Rad za zásluhy Poľskej republiky. Rad za prítomnosti ministra obrany SR Petra Gajdoša v mene prezidenta odovzdali riaditeľovi VS 8. 2. 2017 predstavitelia poľskej diplomacie a vojenskej kontrarozviedky SKW.

Hlava Poľskej republiky tak ocenila výrazný prínos riaditeľa VS ku spolupráci vojenských spravodajských služieb oboch krajín. Vyznamenanie je aj ocenením prínosu k spoločnej poľsko-slovenskej iniciatíve na vznik Centra výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky.

Rad za zásluhy Poľskej republiky je civilné štátne vyznamenanie osobnostiam, ktoré významne prispeli k medzinárodnej spolupráci a kprepojeniu Poľska s ostatnými štátmi a národmi.