Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Stretnutie riaditeľa Vojenského spravodajstva generála Jána BALCIARA s riaditeľom Defense Intelligence Agency generálporučíkom Robertom P. ASHLEYOM

Dňa 22. februára 2019 riaditeľ Vojenského spravodajstva generál Ing. Ján BALCIAR absolvoval spoločné rokovanie s riaditeľom Defense Intelligence Agency (DIA) generálporučíkom Robertom P. ASHLEYOM na veliteľstve DIA vo Washingtone D.C. V priebehu stretnutia obidve strany absolvovali rokovanie za účasti niektorých riadiacich funkcionárov obidvoch služieb, počas ktorého si vymenili skúsenosti a poznatky k jednotlivým súčasným a budúcim bezpečnostným výzvam. Historicky sa jednalo o prvé osobné stretnutie riaditeľov obidvoch služieb.