Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vojenské spravodajstvo rozširuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Na základe dlhodobých priateľských väzieb a spoločných záujmov Slovenskej republiky a Českej republiky, s vedomím, že rastúce hrozby v kybernetickom priestore si vyžadujú vytvoriť rámec pre úzku bilaterálnu spoluprácu, výmenu skúseností a znalostí v kybernetickej bezpečnosti bolo dňa 21.septembra 2018 podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Národným úradom pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť Českej republiky a Vojenským spravodajstvom Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Cieľom tohto Memoranda je rozvoj spolupráce zameranej najmä na zdieľanie informácií o aktuálnych hrozbách a výmenu skúseností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Memorandum zahŕňa tiež spoluprácu pri príprave spoločných kybernetických cvičení s Českou republikou, workshopov a školení pre štáty, ktoré ašpirujú na členstvo v EÚ a NATO alebo s nimi veľmi blízko spolupracujú.

Memorandum je začiatok ešte intenzívnejšej spolupráce medzi Národným úradom pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť ČR a Vojenským spravodajstvom Ministerstva obrany SR, ktorá prinesie prospech v oblasti kybernetickej bezpečnosti obom krajinám.