Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Slávnostné odovzdanie štandardy VS

Dňa 8. 10. 2018, na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti osláv Dňa vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky a 100. výročia vzniku Československej republiky, minister obrany Slovenskej republiky Peter GAJDOŠ odovzdal generálovi Jánovi BALCIAROVI štandardu riaditeľa Vojenského spravodajstva. Po prvý krát v histórii bola riaditeľovi spravodajskej služby udelená takáto pocta. Štandarda je jedným z hlavných symbolov Vojenského spravodajstva. Je symbolom morálnej cti a rozvíjania tradícií Vojenského spravodajstva. Je výrazom identity a pevného morálneho ducha. Prostredníctvom nej sa zhmotňuje pocit hrdosti na príslušnosť k Vojenskému spravodajstvu. Riaditeľ Vojenského spravodajstva prijal túto štandardu s pocitom obrovskej hrdosti, s hlbokým zadosťučinením, ako ocenenie spoločnej dlhoročnej práce a úsilia všetkých príslušníkov Vojenského spravodajstva.

Historickú dôležitosť tohto momentu potvrdil minister obrany Slovenskej republiky Peter GAJDOŠ dekorovaním štandardy pamätnou stuhou pri príležitosti 25. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pamätná stuha nie je len symbol profesionálnej úcty a ocenenia práce, ale zároveň je tento akt silným záväzkom do budúcnosti a posilnením spoločného úsilia.