Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vojenské spravodajstvo má nových generálov

Na základe vládou schváleného návrhu vymenoval prezident SR a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR Andrej KISKA 20. septembra 2018 príslušníkov Vojenského spravodajstva plukovníka Petra TURSKÉHO a plukovníka Jaroslava POLÁKA do prvých generálskych hodností - brigádny generál. Podľa prezidenta SR a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR Andreja KISKU je vymenovanie vyjadrením pripravenosti povýšených zastávať funkcie, na ktoré boli ustanovení. Menovanie do prvej generálskej hodnosti je nielen znakom vysokej odbornosti, ale aj ocenením doterajšej kvalitnej práce povýšených a s nimi aj všetkých príslušníkov Vojenského spravodajstva.


Odkaz: Ministerstvo obrany SR