Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Kontrarozviedne centrum výnimočnosti má podporu v NATO

Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky má významnú podporu viacerých členských krajín a inštitúcií Severoatlantickej aliancie. Svedčí o tom účasť na októbrovom otváracom ceremoniáli v poľskom Krakove. Centrum slávnostne otvorili ministri obrany a riaditelia vojenských spravodajských služieb Slovenska a Poľska, dvoch krajín, ktoré vznik centra iniciovali.

Na akcii sa zúčastnili ďalší dvaja ministri obrany, štátni tajomníci, predstavitelia diplomatického zboru členských krajín a vysokí predstavitelia NATO. Riaditeľ Vojenského spravodajstva genpor. Ján Balciar sa vo svojom vystúpení vrátil k stretnutiam, keď sa po prvýkrát objavila myšlienka vzniku takéhoto centra. So svojimi poľskými kolegami sa vtedy zhodli, že pre krajiny NATO je nevyhnutné rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti kontrarozviednych spôsobilostí ako prostriedok boja proti rastúcim bezpečnostným hrozbám.

Kontrarozviedne centrum výnimočnosti NATO získalo akreditáciu Severoatlantickej rady vo februári 2017 a jeho pripravenosť bola nedávno preverená v rámci cvičenia STEADFAST INTEREST 2017. Okrem Slovenska Poľska sa na projekte podieľa aj ďalších osem členských krajín Aliancie – Česko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Slovinsko a Taliansko.