Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Riaditeľ Národnej protidrogovej jednotky ocenil riaditeľa Vojenského spravodajstva

Dňa 12. októbra 2018, pri príležitosti výročia pôsobenia protidrogovej jednotky, ocenil riaditeľ Národnej protidrogovej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru plk. Mgr. Eduard MATANIN riaditeľa Vojenského spravodajstva generála Ing. Jána BALCIARA. Generálovi Ing. Balciarovi bol udelený čestný odznak na stuhe za zásluhy o rozvoj Národnej protidrogovej jednotky. Ocenenie mu bolo udelené ako jednému zo zakladajúcich členov tejto organizácie.