Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Nové generálske hodnosti vo Vojenskom spravodajstve

Činnosť Vojenského spravodajstva bola ocenená novými generálskymi hodnosťami. Riaditeľ genpor. Ing. Ján Balciar bol povýšený prezidentom republiky do hodnosti generál. Prezident SR Andrej Kiska súčasne 26. apríla 2018 vymenoval do prvej generálskej hodnosti - brigádny generál – plk. Ing. Juraja Štefanku.

Prezident SR akceptoval návrh slovenskej vlády na povýšenie a vymenovanie oboch generálov. Službu reprezentuje najmä riaditeľ a jeho povýšenie do najvyššej generálskej hodnosti je ocenením doterajšej kvalitnej práce všetkých príslušníkov a zamestnancov Vojenského spravodajstva. V posledných rokoch VS úspešne rozvíja a rozširuje svoje spôsobilosti v existujúcich ako aj nových oblastiach. Zohľadnený bol tiež veľmi dobrý kredit VS na medzinárodnom poli.

Vymenovanie do generálskej hodnosti je najvyššou profesionálnou poctou nielen pre uvedených vojakov, ale aj významným míľnikom v novodobej histórii Vojenského spravodajstva. Nadväzuje na generálsku tradíciu vojenských spravodajských služieb. Povýšenie do hodnosti generál nie je v Európe úplne ojedinelým. Avšak vedenie štátu k nej pristupuje len v osobitných prípadoch. Doteraz takto bola ocenená menej ako desiatka lídrov spravodajských služieb.