Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Riaditeľa Vojenského spravodajstva generála Jána BALCIARA prijal minister obrany Srbska Aleksandar VULIN

Riaditeľa Vojenského spravodajstva Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len “VS MO SR“) generála Jána BALCIARA, počas svojej pracovnej návštevy Srbska, prijal minister obrany Aleksandar VULIN.

Minister VULIN počas stretnutia vyzdvihol priateľskú povahu vzťahov Srbska a Slovenska a spoluprácu založenú na vzájomnom rešpektovaní národných záujmov. Minister taktiež vyjadril vďačnosť Srbskej republiky za zásadné stanovisko Slovenska k neuznávaniu Kosova, ako samostatného štátu. V tejto súvislosti vyjadril taktiež ľútosť nad tým, že príslušníci OS SR už nie sú súčasťou misie KFOR.

Obaja predstavitelia sa zhodli, že spolupráca medzi Vojenskou spravodajskou službou MO SRB a VS MO SR je na vysokej úrovni a prispieva k rozvoju priateľských vzťahov medzi oboma krajinami.

Generál BALCIAR v závere stretnutia poďakoval ministrovi VULINOVI za jeho prijatie a dodal, že vzťah vojenských spravodajských služieb nie je založený iba na profesionálnych vzťahoch, ale hlavne na vzájomnej dôvere.

Tlačová správa MO SRB: www.mod.gov.rs/cir/15099/unapredjenje-saradnje-sa-slovackom-15099