Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Kontinuita spolupráce v rámci V4

V priebehu mesiaca november 2020 realizoval riaditeľ Vojenského spravodajstva brigádny generál Róbert KLEŠTINEC sériu kontaktov s riaditeľmi vojenských spravodajských a bezpečnostných služieb krajín Vyšehradskej štvorky. Z dôvodu zavedených prísnych protipandemických opatrení, ktoré neumožnili osobné stretnutie riaditeľov, prebiehali vzájomné kontakty formou videokonferencie.

Tento formát komunikácie iniciovalo Vojenské spravodajstvo pri príležitosti nástupu brigádneho generála Róberta KLEŠTINCA do funkcie. Dlhodobá spolupráca spravodajských služieb v rámci Vyšehradskej skupiny je charakterizovaná výbornými profesionálnymi vzťahmi a vzájomnou dôverou. Aj počas týchto stretnutí sa riaditelia utvrdili v dôležitosti prehlbovania, upevňovania a rozvíjania vysokého štandardu vzájomnej spolupráce, ktorá je východiskovým základom pre budovanie bezpečnosti v regióne.