Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Najlepší projekt desaťročia v oblasti Kybernetickej obrany riadil príslušník Vojenského spravodajstva

Pri príležitosti 60. výročia vzniku programu Science for Peace and Security (ďalej len „SPS“) boli udelené ocenenia SPS Science Partnership Prize 2018 trom najlepším úspešne ukončeným projektom v jednotlivých kategóriách za posledné desaťročie. Víťazi si prevezmú ocenenia 29. novembra v centrále NATO v Bruseli.

Samotný program SPS podporuje praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi NATO a partnerskými krajinami v oblasti vedeckého výskumu, technologickej inovácie a výmeny vedomostí.

Do súťaže bolo vybraných 100 projektov, ktoré súťažili v nasledovných kategóriách (prioritách NATO):

  • • Kybernetická obrana,
  • • Chemická, biologická, rádiologická a jadrová obrana,
  • • Pokročilé technológie.

V každej kategórii boli vybraní 4 finalisti. Víťazov následne vyberala skupina troch expertov v danej oblasti.

Tím pod vedením prof. RNDr. Otokara Grošeka, PhD., príslušníka Vojenského spravodajstva a riaditeľa Ústavu informatiky a matematiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zvíťazil v kategórií Kybernetická obrana s projektom „Secure implementation of Post-Quantum Cryptography“ .

Cieľom projektu bolo popísať a definovať kryptografické opatrenia (návrh systémov, nové algoritmy a spôsoby zabezpečenia) vzhľadom na príchod kvantových počítačov, ktorý spôsobí, že štandardné metódy, postupy a riešenia sa z pohľadu bezpečnosti stanú nedostatočnými nielen pre vojenské účely, ale aj pre širokú verejnosť.

Dostupnosť kvantových počítačov zasiahne bežného občana pri každodenných činnostiach akými sú práca s internetovým bankovníctvom a so službami E-governmentu, ochrana súkromia a nakupovanie na Internete, kde sa využíva „bezpečná“ sieťová komunikácia. Navyše aj princípy fungovania čipových kariet a elektronický podpis budú musieť prejsť zásadnými zmenami. Rovnako ako bežného občana, príchod kvantových počítačov silno ovplyvní aj štát a jeho povinnosti voči občanom v oblasti bezpečnosti. Výsledky práce tímu profesora Grošeka vo výraznej miere prispeli k riešeniu týchto problémov.

Medzinárodný tím profesora Grošeka tvorili experti z Izraela - Eran Tromer, Daniel Genkin a Ezra Shaked, Francúzka - Viktor Fischer, Pierre-Louis Cayrel, Tania Richmond, USA - Rainer Steinwandt a Slovenska - Milan Vojvoda, Eugen Antal, Tomáš Fabšič, Pavol Marák, Ondrej Gallo, Matúš Jókay, Pavol Zajac a Viliam Hromada. Tím dosiahol významné teoretické a praktické výsledky, ktoré vzbudili celosvetový ohlas. Výsledky boli publikované v podobe 46 odborných vedeckých článkov v najvýznamnejších vedeckých časopisoch ako sú Lecture Notes in Computer Science (LNCS) series Proc., Quantum Information Processing, IEEE journals a ACM journals. Okrem týchto úspechov boli výsledky tímu referované aj na 22 konferenciách ako sú Crypto, CHES, SAC, ACNS, ACM, PQC, a iné. O výsledkoch projektu bolo podrobne informované Vojenské spravodajstvo (MO SR). Ďalej boli informovaní NBÚ SR, ST Microelectronics (FRA) a First Data Corporation (USA).

Ocenenie odzrkadľuje úspech tohto projektu a jeho prínos k vedeckému výskumu v oblasti kybernetickej obrany. Výsledok projektu je z pohľadu NATO dôkazom toho, že riešenie úloh v oblasti kybernetickej obrany je spoločným cieľom a úsilím v rámci úzkej spolupráce vedcov z krajín NATO. Zároveň je pre Slovenskú republiku, a v neposlednom rade aj pre Vojenské spravodajstvo, potvrdením kvality odborného zázemia, ktorým disponuje a o ktorého výsledky sa môže oprieť v rámci výskumu, vývoja a implementácie do praxe.