Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Príslušník Vojenského spravodajstva prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. získal ocenenie „Vedec roka SR“

foto

Zdroj: CVTI SR a SAV

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko–technických spoločností zorganizovali 13. mája 2019 22. ročník podujatia Vedec roka SR 2018. Cieľom tohto podujatia bolo profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckej sféry i najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., ktorý je príslušníkom VS, pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ocenenie získal v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Táto cena mu bola odovzdaná za prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie (NATO), dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO.

Prof. Grošek viedol v rokoch 2013 – 2016 projekt NATO s názvom „Bezpečná implementácia post-kvantovej kryptografie“ (Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography). Projektu sa zúčastňovala aj medzinárodná vedecká komunita z Francúzska, Izraela a USA. V novembri 2018 bol tento projekt vyhodnotený ako najlepší projekt desaťročia vedeckého programu NATO „Veda pre mier a bezpečnosť“ (Science for Peace and Security) v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Projekt ocenený NATO mal za cieľ popísať a definovať kryptografické opatrenia (návrh systémov, nové algoritmy a spôsoby zabezpečenia) vzhľadom na príchod kvantových počítačov. Evolúcia v tejto technológií spôsobí, že štandardné metódy, postupy a riešenia sa z pohľadu bezpečnosti stanú nedostatočnými nielen pre vojenské účely, ale aj pre širokú verejnosť.