Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Predseda vlády SR Peter PELLEGRINI navštívil Vojenské spravodajstvo

Dňa 24.9. 2018 riaditeľ Vojenského spravodajstva (ďalej len “VS”) gen. Ing. Ján Balciar prijal v priestoroch služby predsedu vlády SR Petra Pellegriniho. Predseda vlády sa počas návštevy stretol s najvyššími predstaviteľmi VS. Oboznámil sa s poslaním, štruktúrou a úlohami, ktoré VS plní pri zabezpečovaní obrany a bezpečnosti SR.

Témou rokovania bola aj aktuálna bezpečnostná situácia na území SR a v zahraničí, aktivity a ohrozenia v kybernetickom priestore a operácie medzinárodného krízového manažmentu. Predseda vlády vyzdvihol profesionalitu s akou sa príslušníci VS zhosťujú svojich úloh a dôležitosť VS pre bezpečnosť SR v dnešnom rýchlo sa meniacom a často nepredvídateľnom bezpečnostnom prostredí. Vyzdvihol význam spravodajstva pre spoločnosť a chod štátu.

Poďakoval riadiacim funkcionárom a všetkým príslušníkom Vojenského spravodajstva za vysokú profesionalitu, šírenie dobrého mena a postavenia Vojenského spravodajstva v domácej, ale aj zahraničnej spravodajskej komunite a za kvalitne odvádzanú prácu.


Odkaz: Úrad vlády SR