Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vymenovanie riaditeľa Vojenského spravodajstva brigádneho generála Róberta KLEŠTINCA

Dňa 16. septembra 2020 bol ministrom obrany SR Jaroslavom NAĎOM vymenovaný do funkcie riaditeľa Vojenského spravodajstva brigádny generál Róbert KLEŠTINEC.

Brigádny generál KLEŠTINEC, ktorý doteraz pôsobil ako zástupca veliteľa Vzdušných síl OS SR, bol ministrom obrany SR do funkcie riaditeľa vymenovaný na základe náročných kritérií, ktorých úspešné splnenie bolo predpokladom na obsadenie tejto pozície.

Riadením Vojenského spravodajstva bol od apríla 2020 poverený 1. zástupca riaditeľa VS brigádny generál Juraj ŠTEFANKA.