Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vojenské spravodajstvo si za účasti najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky pripomenulo 25. výročie svojho vzniku

11. júna 2019 príslušníci Vojenského spravodajstva oslávili významnú udalosť vo svojej novodobej histórii, 25. výročie vzniku Vojenského spravodajstva. Národná rada Slovenskej republiky prijala 30. júna 1994 Zákon číslo 198/1994 Zbierky zákonov o Vojenskom spravodajstve. Zákon sa stal míľnikom, od ktorého sa začali odvíjať novodobé dejiny Vojenského spravodajstva novovzniknutej Slovenskej republiky. Vojenské spravodajstvo si preto zvolilo deň prijatia tejto právnej normy za oficiálny dátum svojho vzniku.

Dôležitosť a váhu tomuto výročiu a jeho oslave dala aj účasť troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, prezidenta Andreja KISKU, predsedu Národnej rady Andreja DANKA a predsedu vlády Petra PELLEGRINIHO, ktorí vo svojich príhovoroch vyzdvihli a ocenili každodennú prácu a výsledky Vojenského spravodajstva a jeho príslušníkov. Neopomenuli ani zložitú a náročnú cestu, ktorá viedla až ku vzniku modernej a medzinárodne úspešne etablovanej spravodajskej služby 21. storočia.

Oslavy sa zúčastnili okrem ďalších vysokých predstaviteľov štátnej správy, bezpečnostných zložiek a Ozbrojených síl Slovenskej republiky, aj bývalí riaditelia Vojenského obranného spravodajstva, Vojenskej spravodajskej služby a Vojenského spravodajstva.

Pri tejto príležitosti dekorovali štandardu riaditeľa Vojenského spravodajstva prezident SR Andrej KISKA pamätnou stuhou prezidenta Slovenskej republiky, minister obrany SR Peter GAJDOŠ pamätnou stuhou ministra obrany Slovenskej republiky 25 rokov Vojenského spravodajstva – 30. júna 2019 a zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálmajor Josef POKORNÝ pamätnou stuhou náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky – 100. výročie tragického úmrtia generála M. R. ŠTEFÁNIKA.