Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vojenské spravodajstvo navštívil zástupca námestníka GT NATO pre spravodajstvo generálmajor Raúl E. ESCRIBANO

Dňa 30.1.2019 navštívil Vojenské spravodajstvo (ďalej len "VS") zástupca námestníka GT NATO pre spravodajstvo generálmajor Raúl E. ESCRIBANO. Počas stretnutia s riaditeľom VS generálom Jánom BALCIAROM vyzdvihol najmä profesionalitu a odbornosť príslušníkov VS a taktiež vysoko ocenil prínos VS pre spravodajské štruktúry NATO.

Témami rokovania boli najmä aktuálne bezpečnostné otázky a ďalšie posilňovanie spolupráce v rámci Aliancie.