Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Locked Shields 2024: „Spolupráca je naša ochrana“

Odborníci na kybernetickú bezpečnosť zo Slovenskej republiky opäť potvrdili, že patria medzi svetovú špičku. Spoločný tím Slovenskej republiky a Maďarska, tvorený zástupcami zo štátneho, súkromného a akademického sektora, podal mimoriadne kvalitný výkon na najväčšom a najkomplexnejšom cvičení kybernetickej obrany Locked Shields 2024. Tím od medaily delilo len niekoľko bodov. Prvé miesto obsadil spoločný tím NATO a Lotyšska.

Cvičenie sa koná každoročne pod záštitou NATO Centra výnimočnosti pre spoločnú kybernetickú obranu (NATO CCD COE) a tento rok sa ho zúčastnilo viac ako 4000 najlepších odborníkov zo 40 krajín sveta. V poradí 14. ročník cvičenia sa niesol v znamení hesla „COLLABORATIO TUTELA NOSTRA EST“ (prekl. „Spolupráca je naša ochrana“). Pozornosť hodnotiteľov sa presunula od spôsobilosti jednotlivých členov NATO reagovať na kybernetické útoky smerom k schopnosti efektívne spolupracovať a zdieľať informácie naprieč jej členmi a partnermi. Stratégia slovensko-maďarského tímu úspešne reflektovala na tieto ciele a bola postavená nielen na odbornosti a najmodernejších bezpečnostných technológiách, ale najmä na komunikácii a intenzívnej spolupráci účastníkov, ktorí spoločne zabezpečovali obranu vitálnej infraštruktúry fiktívnej krajiny, ktorá sa ocitla pod masívnymi kybernetickými útokmi.

Účasť slovenského tímu prebehla pod vedením Centra pre kybernetickú obranu SR Vojenského spravodajstva. Štátny sektor na cvičení reprezentovali odborníci z rezortu obrany, financií, vnútra, dopravy a zahraničných vecí. K rýchlej detekcii a reakcii na kybernetické útoky významne prispeli odborníci a technológie spoločnosti ESET, s.r.o. So správou a zabezpečením infraštruktúry pomáhali taktiež odborníci zo slovenskej pobočky Palo Alto Networks a Orange Slovensko, a.s. Tím, ktorý sa musel vysporiadať s právnymi výzvami kybernetického priestoru, viedol odborník zo SIGNUM legal s. r. o. Nemohla chýbať ani podpora šikovných študentov a ich pedagógov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave, Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a mladých slovenských talentov študujúcich na zahraničných univerzitách, ktorí prišli podporiť národný tím.