Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Akreditácia útvaru CSIRT.MIL.SK

Dňa 12. februára 2018 špecializovaný útvar Vojenského spravodajstva pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov CSIRT.MIL.SK úspešne ukončil proces akreditácie v medzinárodnom združení CSIRT/CERT tímov TF-CSIRT (Task Force of Computer Security Incident Response Teams).

Akreditácia znamenala preverenie spoľahlivosti a funkčnosti CSIRT.MIL.SK nezávislou autoritou Trusted Introducer, čím sa útvar stáva dôveryhodným partnerom pre ostatné CSIRT/CERT tímy vo svete. Samotnej akreditácií predchádzalo polročné obdobie, v ktorom CSIRT.MIL.SK musel splniť stanovené kritéria a preukázať dostatočný stupeň rozvoja a kvality služieb, ktoré poskytuje.

Trusted Introducer predstavuje nezávislú dôveryhodnú autoritu definujúcu podmienky fungovania bezpečnostných útvarov a útvarov reakcie na počítačové bezpečnostné incidenty a vytvára platformu pre ich spoluprácu. Ďalej vytvára a udržiava aktuálne zoznamy dôveryhodných útvarov a akredituje ich na základe preukázania spôsobilosti a úrovne ich rozvoja.