Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Námestník GT NATO pre spravodajstvo a bezpečnosť – Dr. Arndt Freytag von LORINGHOVEN navštívil Vojenské spravodajstvo

Dňa 24.10.2018 uskutočnil pracovnú návštevu Vojenského spravodajstva (ďalej len "VS") námestník GT NATO pre spravodajstvo a bezpečnosť – Dr. Arndt Freytag von LORINGHOVEN v sprievode tajomníka Civilného spravodajského výboru v NATO p. Gabriela MOLDOVEANU. Oboch významných predstaviteľov spravodajskej komunity Aliancie prijal priamo v priestoroch Vojenského spravodajstva riaditeľ gen. Ing. Ján BALCIAR a hlavní funkcionári VS.

Predmetom rokovaní bolo najmä stručné zhodnotenie aktuálneho pôsobenia Vojenského spravodajstva SR v aliančnej spravodajskej komunite a ďalšia perspektíva spolupráce pri napĺňaní spojeneckej vízie „One NATO Intelligence Enterprise“.

V rámci rokovaní Riaditeľ VS informoval námestníka GT NATO tiež o činnosti Centra výnimočnosti NATO pre kontrarozviedne spôsobilosti a úlohách VS v oblasti kybernetickej obrany, ktorú zabezpečuje prostredníctvom svojej organizačnej zložky - Centra pre kybernetickú obranu SR.