Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Riaditeľ Vojenského spravodajstva generál Ján BALCIAR hostil riaditeľov a expertov vojenských spravodajských a bezpečnostných služieb V4

Pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine a v nadväznosti na jej dlhoročnú tradíciu, Vojenské spravodajstvo Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len “VS“) zorganizovalo v období od 13. do 15. mája 2019 Výročné stretnutie riaditeľov a expertov vojenských spravodajských a bezpečnostných služieb V4. Nosnou tematikou stretnutia boli aktuálne bezpečnostné otázky a hrozby v regionálnom, ale aj medzinárodnom kontexte. Spolupráca v rámci Vyšehradskej skupiny má svoju tradíciu a toto zoskupenie si za dobu svojej existencie získalo pozíciu rešpektovaného partnera. Pevnosť a užitočnosť Vyšehradskej skupiny pramení z dlhodobého a svedomitého budovania vzájomných vzťahov medzi susednými krajinami, ktorých spája nielen blízkosť geografická, ale aj historická, hodnotová a kultúrna.