Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Spustenie webového portálu Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky

Dňa 1. mája 2018 bol uvedený do prevádzky webový portál Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky. Cieľom webového portálu je informovať verejnosť o postavení centra, jeho základných úlohách a možnostiach spolupráce. Na portáli sú na dennej báze publikované aktuality a varovania zo sveta kybernetickej bezpečnosti.

Prostredníctvom publikovaných kontaktov je možné prihlásiť sa na vzdelávacie aktivity a tréningy, ktoré sú sprostredkované centrom nielen pre príslušníkov rezortu ministerstva obrany, ale aj pre odbornú verejnosť.

Samotný portál Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky je dostupný na webovej adrese www.ckosr.sk.