Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vojenské spravodajstvo má svoju štandardu

Vojenské spravodajstvo získalo začiatkom tohto roka významný symbol profesného zaradenia – štandardu riaditeľa VS. O zriadení štandardy rozhodol svojim nariadením minister obrany SR Peter Gajdoš. Štandarda riaditeľa VS je výrazom pevného morálneho ducha, identity a hrdosti na príslušnosť k službe. Štandarda riaditeľa VS má štvorcový tvar. Na lícnej a rubovej časti v červenom poli je uprostred umiestnený znak Vojenského spravodajstva bez zeleného medzikružia a s kruhopisom so zlatou bordúrou. Štandarda je olemovaná bielo-žlto-červenou trikolórou. Červený štvorec je lemovaný striebornou linkou.