Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vymenovanie slovenského riaditeľa Kontrarozviedneho centra výnimočnosti NATO v Krakove

Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky bolo v pondelok (30. septembra 2019) svedkom slávnostného ceremoniálu dôležitej a výnimočnej udalosti pre Slovenskú republiku. Dnes bolo v Krakove poľskou stranou realizované odovzdanie funkcie veliteľa Centra a následné vymenovanie prvého slovenského riaditeľa Kontrarozviedneho centra výnimočnosti NATO. Spoločne s týmto aktom tiež Centrum oficiálne rozšírilo zoznam svojich sponzorských krajín o Spojené štáty americké. Aktuálne teda participuje v posilňovaní bezpečnostného prostredia, v schopnosti predvídať riziká a pružne reagovať na súčasné hybridné hrozby celkovo 11 členských krajín NATO.

Centrum od svojho založenia v roku 2016 úspešnou činnosťou a prínosmi aj naďalej nasleduje vysoko nastavené ciele a priority v kontrarozviednej oblasti. Spoločne s významnou podporou viacerých členských krajín a inštitúcií NATO dnes patrí Centrum medzi spevňujúce piliere v reakcii na súčasné variabilné a meniace sa bezpečnostné otázky a hrozby v regionálnom i medzinárodnom kontexte. Súdržnosť a efektivita tohto Centra je výsledkom úzkej spolupráce nielen medzi Poľskom a Slovenskom, ale aj súčinnosti všetkých krajín a subjektov, ktoré sú oporou pri účinnom vykonávaní zadaných zámerov.