Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Riaditeľ Vojenského spravodajstva Juraj Štefanka bol povýšený do hodnosti generálmajora

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová povýšila 18. apríla 2024 brigádneho generála Juraja Štefanku do hodnosti generálmajora.

Podľa slov prezidentky, povýšenie riaditeľa VS je osvedčením jeho odborných schopností, širokých znalostí a skúseností a ocenením doterajšieho vynaloženého úsilia.

Ocenila jeho profesionalitu, oddanosť a nasadenie pri prekonávaní kríz. Zároveň je povýšenie významným prínosom Slovenska v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO).

Slovenská hlava štátu už dlhodobo poukazuje na aktuálne dianie vo svete. Základnou úlohou štátu v demokratickej spoločnosti je preto zaručiť bezpečnosť a ochranu všetkých svojich občanov. Naplnenie tejto úlohy si vyžaduje neustále zvyšovať pripravenosť štátu, čeliť bezpečnostným výzvam, hrozbám a krízam, prispievať k udržiavaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, predchádzať situáciám ohrozujúcim bezpečnosť štátu a jeho občanov a mať zodpovedné zdroje, nástroje a politiky.