Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vojenské spravodajstvo sa rozlúči s plk.v.v. Jurajom KOHUTIAROM

V piatok 29. decembra 2023 sa v Arizone uskutoční posledná rozlúčka s plukovníkom v.v. Ing. Jurajom Kohutiarom, ktorý nečakane opustil svoju rodinu a svojich bývalých kolegov vo Vojenskom spravodajstve. Na pietnom akte sa zúčastni aj vojenský prídelenec Ozbrojených síl Slovenskej republiky v USA, pretože zosnulý patril k elitným príslušníkom našej spravodajskej komunity. Zastával zodpovednú funkciu na čele útvaru prípravy spravodajských dôstojníkov Vojenského spravodajstva a vo svojich odborných prednáškach zúročil bohaté skúsenosti, ktoré nadobudol ako riaditeľ rozviedky SIS. Bol rešpektovanou autoritou aj v medzinárodnom spravodajskom spoločenstve. Viedol kurzy odbornej prípravy spravodajských profesionálov v Bosne i v Českej republike. Vedenie Vojenského spravodajstva počítalo s profesionálnou spoluprácou s plk.v.v. Jurajom Kohutiarom aj po jeho odchode do výsluhového dôchodku. Žiada sa vyzdvihnúť, že významne prispel aj k vypracovaniu Etického kódexu príslušníka Vojenského spravodajstva.