Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

plk. PhDr. Ľubomír SKUHRA

Profesný životopis

Hodnosť, meno a priezvisko :

plk. PhDr. Ľubomír SKUHRA

Dátum a miesto narodenia :

19. februára 1968, Smolenice

Vzdelanie

1995 - 2000

 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

2002

 • Rigorózna skúška, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Priebeh služby

1987 - 1989

 • Policajný zbor Československej socialistickej republiky, Ministerstvo vnútra ČSSR

1989 - 1993

 • Policajný zbor Československej federatívnej republiky, Ministerstvo vnútra ČSFR

1993 - 1995

 • Policajný zbor Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra SR

1995 - 2001

 • Slovenská informačná služba

2001 - 2003

 • Colný kriminálny úrad, Ministerstvo financií SR

2003 - 2005

 • Vojenské obranné spravodajstvo, Ministerstvo obrany SR

2006 - 2010

 • riaditeľ Vojenského obranného spravodajstva, Ministerstvo obrany SR

2012

 • riaditeľ Vojenského obranného spravodajstva, Ministerstvo obrany SR

1.1.2013 - 14.4.2016

 • riaditeľ Vojenského spravodajstva, Ministerstvo obrany SR

Rodinný stav

 • rozvedený, dve deti