Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

generál Ing. Ján BALCIAR

Ján BALCIAR

Profesný životopis

Hodnosť, meno a priezvisko :

generál Ing. Ján BALCIAR

Dátum a miesto narodenia :

22. júla 1963, Rimavská Sobota

Priebeh služby

1.9.1982 - 30.6.1986

 • študijný odbor prevádzka a ekonomika, Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre

1.10.1986

 • vojak základnej služby

1.12.1987

 • služobný pomer príslušníka PZ
 • odd. hospodárskej kriminality OS ZNB
 • vedúci odd. násilnej kriminality odboru kriminálnej polície OV PZ
 • špecialista 4. spravodajského odd. národnej protidrogovej jednotky P PZ
 • špecialista, kriminálne spravodajstvo SKFP P PZ

1.10.2003

 • riaditeľ oddelenia nadnárodných hrozieb odboru manažmentu spravodajskej činnosti Vojenského obranného spravodajstva Ministerstva obrany SR

1.1.2005

 • riaditeľ odboru manažmentu spravodajskej činnosti Vojenského obranného spravodajstva Ministerstva obrany SR

1.7.2007

 • riaditeľ úradu spravodajských operácií Vojenského obranného spravodajstva Ministerstva obrany SR

15.3.2012

 • zástupca riaditeľa Vojenského obranného spravodajstva Ministerstva obrany SR

1.1.2013

 • 1. zástupca riaditeľa Vojenského spravodajstva Ministerstva obrany SR

15.4.2016 - 31.3.2020

 • riaditeľ Vojenského spravodajstva Ministerstva obrany SR