Spustenie webového portálu Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky

Dňa 1. mája 2018 bol uvedený do prevádzky webový portál Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky. Cieľom webového portálu ...

Viac

Nové generálske hodnosti vo VS

Činnosť Vojenského spravodajstva bola ocenená novými generálskymi hodnosťami. Riaditeľ genpor. Ing. Ján Balciar bol povýšený ...

Viac

Ocenenie od spojenca

Čestnou medailou za ,,Spojenectvo“ ocenil v minulom mesiaci maďarský minister obrany Dr. István Simicskó riaditeľa Vojenského spravodajstva ...

Viac

Nová legislatíva pre oblasť kybernetickej obrany

Dňa 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon o kybernetickej bezpečnosti. Cieľom zákona je vytvoriť legislatívny rámec ...

Viac

Medzinárodná akreditácia útvaru CSIRT.MIL.SK

Dňa 12. februára 2018 špecializovaný útvar Vojenského spravodajstva pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov ...

Viac

VS má svoju štandardu

Vojenské spravodajstvo získalo začiatkom tohto roka významný symbol profesného zaradenia ...

Viac

Kontrarozviedne centrum výnimočnosti má podporu v NATO

Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky má významnú podporu viacerých členských krajín ...

Viac

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2016

Ťažiskom plnenia úloh bolo spravodajské zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky ...

Viac

Ministri obrán a riaditelia služieb potvrdili v Poľsku záujem na rozvoji kontrarozviedneho centra

Vytvorenie Centra výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky považujú ministri obrán Slovenska a Poľska Peter Gajdoš a Antoni Macierewicz ...

Viac

Poľský prezident ocenil riaditeľa Vojenského spravodajstva

Riaditeľ Vojenského spravodajstva generálmajor Ján Balciar bol ocenený prezidentom Poľskej republiky Andrzejom Dudom ...

Viac

Prvé rokovanie Riadiaceho výboru NATO CI CoE

V dňoch 17. - 20 .10. 2016 sa v poľskom Krakove uskutočnila certifikačná návšteva ...

Viac

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2015

Vojenské spravodajstvo (ďalej len „VS“) plnilo v roku 2015 ...

Viac

VS: Informácie o prevode majetku sa nezakladajú na pravde

Vyhlásenie VS k článku denníka SME ,,Aj nový šéf vojenských tajných....“ ...

Viac

Rokovanie riaditeľov vojenských spravodajstiev V4

Efektívna výmena poznatkov pri monitorovaní aktuálnych bezpečnostných hrozieb ...

Viac