Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2017

Ťažiskom plnenia úloh bolo spravodajské zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Spustenie webového portálu Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky

Dňa 1. mája 2018 bol uvedený do prevádzky webový portál Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky. Cieľom webového portálu ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Nové generálske hodnosti vo VS

Činnosť Vojenského spravodajstva bola ocenená novými generálskymi hodnosťami. Riaditeľ genpor. Ing. Ján Balciar bol povýšený ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Ocenenie od spojenca

Čestnou medailou za ,,Spojenectvo“ ocenil v minulom mesiaci maďarský minister obrany Dr. István Simicskó riaditeľa Vojenského spravodajstva ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Nová legislatíva pre oblasť kybernetickej obrany

Dňa 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon o kybernetickej bezpečnosti. Cieľom zákona je vytvoriť legislatívny rámec ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Akreditácia útvaru CSIRT.MIL.SK

Dňa 12. februára 2018 špecializovaný útvar Vojenského spravodajstva pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov ...

ČÍTAŤ VIAC ->

VS má svoju štandardu

Vojenské spravodajstvo získalo začiatkom tohto roka významný symbol profesného zaradenia ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Kontrarozviedne centrum výnimočnosti má podporu v NATO

Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky má významnú podporu viacerých členských krajín ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2016

Ťažiskom plnenia úloh bolo spravodajské zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Ministri obrán a riaditelia služieb potvrdili v Poľsku záujem na rozvoji kontrarozviedneho centra

Vytvorenie Centra výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky považujú ministri obrán Slovenska a Poľska Peter Gajdoš a Antoni Macierewicz ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Poľský prezident ocenil riaditeľa Vojenského spravodajstva

Riaditeľ Vojenského spravodajstva generálmajor Ján Balciar bol ocenený prezidentom Poľskej republiky Andrzejom Dudom ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Prvé rokovanie Riadiaceho výboru NATO CI CoE

V dňoch 17. - 20 .10. 2016 sa v poľskom Krakove uskutočnila certifikačná návšteva ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2015

Vojenské spravodajstvo (ďalej len „VS“) plnilo v roku 2015 ...

ČÍTAŤ VIAC ->

VS: Informácie o prevode majetku sa nezakladajú na pravde

Vyhlásenie VS k článku denníka SME ,,Aj nový šéf vojenských tajných....“ ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Rokovanie riaditeľov vojenských spravodajstiev V4

Efektívna výmena poznatkov pri monitorovaní aktuálnych bezpečnostných hrozieb ...

ČÍTAŤ VIAC ->