Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Najlepší projekt desaťročia v oblasti Kybernetickej obrany riadil príslušník Vojenského spravodajstva

Pri príležitosti 60. výročia vzniku programu Science for Peace and Security (SPS) boli udelené ocenenia SPS Science Partnership Prize 2018 ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Námestník GT NATO pre spravodajstvo a bezpečnosť – Dr. Arndt Freytag von LORINGHOVEN navštívil Vojenské spravodajstvo

Dňa 24.10.2018 uskutočnil pracovnú návštevu Vojenského spravodajstva námestník GT NATO pre spravodajstvo a bezpečnosť ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Riaditeľ Národnej protidrogovej jednotky ocenil riaditeľa Vojenského spravodajstva

Dňa 12. októbra 2018, pri príležitosti výročia pôsobenia protidrogovej jednotky, ocenil riaditeľ Národnej protidrogovej jednotky ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Slávnostné odovzdanie štandardy Vojenského spravodajstva

Dňa 8. 10. 2018, na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti osláv Dňa vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Predseda vlády SR Peter PELLEGRINI navštívil Vojenské spravodajstvo

Dňa 24.9. 2018 riaditeľ Vojenského spravodajstva gen. Ing. Ján Balciar prijal v priestoroch služby ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Vojenské spravodajstvo rozširuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Na základe dlhodobých priateľských väzieb a spoločných záujmov Slovenskej republiky a Českej republiky ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Vojenské spravodajstvo má nových generálov

Na základe vládou schváleného návrhu vymenoval prezident SR a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR Andrej KISKA ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2017

Ťažiskom plnenia úloh bolo spravodajské zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Spustenie webového portálu Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky

Dňa 1. mája 2018 bol uvedený do prevádzky webový portál Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky. Cieľom webového portálu ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Nové generálske hodnosti vo Vojenskom spravodajstve

Činnosť Vojenského spravodajstva bola ocenená novými generálskymi hodnosťami. Riaditeľ genpor. Ing. Ján Balciar bol povýšený ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Ocenenie od spojenca

Čestnou medailou za ,,Spojenectvo“ ocenil v minulom mesiaci maďarský minister obrany Dr. István Simicskó riaditeľa Vojenského spravodajstva ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Nová legislatíva pre oblasť kybernetickej obrany

Dňa 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon o kybernetickej bezpečnosti. Cieľom zákona je vytvoriť legislatívny rámec ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Akreditácia útvaru CSIRT.MIL.SK

Dňa 12. februára 2018 špecializovaný útvar Vojenského spravodajstva pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Vojenské spravodajstvo má svoju štandardu

Vojenské spravodajstvo získalo začiatkom tohto roka významný symbol profesného zaradenia ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Kontrarozviedne centrum výnimočnosti má podporu v NATO

Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky má významnú podporu viacerých členských krajín ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2016

Ťažiskom plnenia úloh bolo spravodajské zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Ministri obrán a riaditelia služieb potvrdili v Poľsku záujem na rozvoji kontrarozviedneho centra

Vytvorenie Centra výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky považujú ministri obrán Slovenska a Poľska Peter Gajdoš a Antoni Macierewicz ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Poľský prezident ocenil riaditeľa Vojenského spravodajstva

Riaditeľ Vojenského spravodajstva generálmajor Ján Balciar bol ocenený prezidentom Poľskej republiky Andrzejom Dudom ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Prvé rokovanie Riadiaceho výboru NATO CI CoE

V dňoch 17. - 20 .10. 2016 sa v poľskom Krakove uskutočnila certifikačná návšteva ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2015

Vojenské spravodajstvo (ďalej len „VS“) plnilo v roku 2015 ...

ČÍTAŤ VIAC ->

VS: Informácie o prevode majetku sa nezakladajú na pravde

Vyhlásenie VS k článku denníka SME ,,Aj nový šéf vojenských tajných....“ ...

ČÍTAŤ VIAC ->

Rokovanie riaditeľov vojenských spravodajstiev V4

Efektívna výmena poznatkov pri monitorovaní aktuálnych bezpečnostných hrozieb ...

ČÍTAŤ VIAC ->