Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Príslušník Vojenského spravodajstva prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. získal ocenenie „Vedec roka SR“

Príslušník Vojenského spravodajstva prof. RNDr. Otokar  Grošek, PhD. získal ocenenie  „Vedec roka SR“

Zdroj: CVTI SR a SAV

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko–technických spoločností zorganizovali 13. mája 2019 22. ročník podujatia Vedec roka SR 2018. Cieľom tohto podujatia bolo profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckej sféry i najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., ktorý je príslušníkom VS, pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ocenenie získal v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Táto cena mu bola odovzdaná za prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie (NATO), dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO.

Prof. Grošek viedol v rokoch 2013 – 2016 projekt NATO s názvom „Bezpečná implementácia post-kvantovej kryptografie“ (Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography). Projektu sa zúčastňovala aj medzinárodná vedecká komunita z Francúzska, Izraela a USA. V novembri 2018 bol tento projekt vyhodnotený ako najlepší projekt desaťročia vedeckého programu NATO „Veda pre mier a bezpečnosť“ (Science for Peace and Security) v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Projekt ocenený NATO mal za cieľ popísať a definovať kryptografické opatrenia (návrh systémov, nové algoritmy a spôsoby zabezpečenia) vzhľadom na príchod kvantových počítačov. Evolúcia v tejto technológií spôsobí, že štandardné metódy, postupy a riešenia sa z pohľadu bezpečnosti stanú nedostatočnými nielen pre vojenské účely, ale aj pre širokú verejnosť.