Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Riaditeľ Vojenského spravodajstva navštívil riaditeľstvo Federal Bureau of Investigation

Riaditeľ Vojenského spravodajstva Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len “VS”) generál Ján BALCIAR spolu so svojim tímom absolvoval v dňoch od 18. do 22. februára 2019 oficiálnu návštevu Spojených štátov amerických (USA). Počas tejto návštevy bol riaditeľ VS spolu so svojim tímom prijatý riaditeľom Federal Bureau of Investigation (FBI) Christopherom Asherom WRAYOM. Počas ich rokovania obaja riaditelia podporili hlbšiu spoluprácu medzi VS a FBI v dynamicky sa meniacom bezpečnostnom prostredí.