Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vyjadrenie polície k preverovaniu majetku generála Jána BALCIARA

Na základe medializovaných informácií bolo Policajným zborom vykonané preverenie majetkových pomerov riaditeľa Vojenského spravodajstva generála Jána BALCIARA.

Policajné preverovanie majetku bolo ukončené so záverom, že nadobudnutie majetku generála Jána BALCIARA ako aj jeho financovanie boli legálne bez toho, aby bolo v týchto súvislostiach zistené akékoľvek protiprávne konanie.

Vyššie uvedené informácie boli poskytnuté na zasadnutí Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky konanom dňa 11.9.2019 prezidentom Policajného zboru gen. Milanom LUČANSKÝM.

Tieto skutočnosti boli potvrdené aj Prezídiom policajného zboru prostredníctvom médií dňa 12.9.2019.