Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vyjadrenie generála Jána Balciara k mediálnemu tlaku na jeho osobu

Akceptujem písanie ostrých článkov plných poloprávd a vykonštruovaných a neoverených informácií na moju osobu, aj keď sa to stalo nechutným zvykom, neakceptujem však a výslovne mi prekáža takéto účelové zaťahovanie mojich rodinných príslušníkov do mediálneho prenasledovania mojej osoby ako riaditeľa Vojenského spravodajstva, ktoré s výkonom môjho povolania nemajú absolútne nič spoločné. Hlavne, ak sa na mediálnu diskreditáciu mojej osoby používajú obludné a úbohé konštrukcie, ktoré degradujú serióznosť publikovaných informácií.

Informácie uverejnené v ostatnom článku majú pochybný charakter a považujem ich za prekročenie hraníc slušnosti a zároveň chcem poukázať na skutočnosť, že tento článok spôsobom akým podáva informácie vôbec neplní úlohu objektívneho a vecného informovania verejnosti.

Zaťahovanie mojich rodinných príslušníkov do mediálnej kampane proti mojej osobe považujem za účelové ovplyvňovanie verejnej mienky, nakoľko tieto články vychádzajú opäť záhadne po zverejnení podania trestného oznámenia Vojenským spravodajstvom.

Zaťahovanie rodinných príslušníkov, ktorí nie sú verejnými činiteľmi do mediálnych kampaní je porušovanie ich základných práv a slobôd garantovaných Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.

Preto som sa rozhodol podniknúť adekvátne právne kroky proti aktuality.sk a autorovi predmetných článkov.

Akýkoľvek tlak médií na Vojenské spravodajstvo alebo moju osobu nemá a nikdy nebude mať žiaden vplyv na činnosť Vojenského spravodajstva a plnenie jeho úloh v zmysle zákona o Vojenskom spravodajstve.