Rokovanie riaditeľov vojenských spravodajstiev V4

image

Efektívna výmena poznatkov pri monitorovaní aktuálnych bezpečnostných hrozieb boli jednou z nosných tém aprílového stretnutia predstaviteľov vojenských spravodajských služieb krajín V4. Riaditelia služieb a ich experti na rokovaní v Českej republike identifikovali prioritné oblasti pre rozvoj vzájomnej spolupráce so zameraním nielen na región Európy a priestory nasadenia NATO, ale i ďalšie krízové oblasti.

  • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  • Kutuzovova 8
  • 832 47 Bratislava

© Copyright 2016 Vojenské spravodajstvo