plk. PhDr. Ľubomír SKUHRA

Vzdelanie

1995-2000

 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

2002

 • Rigorózna skúška, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Profesný životopis

Hodnosť, titul, meno a priezvisko :

plk. PhDr. Ľubomír SKUHRA

Dátum a miesto narodenia :

19. februára 1968, Smolenice

Priebeh služby

1987-1989

 • Policajný zbor Československej socialistickej republiky, Ministerstvo vnútra ČSSR

1989-1993

 • Policajný zbor Československej federatívnej republiky, Ministerstvo vnútra ČSFR

1993-1995

 • Policajný zbor Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra SR

1995-2001

 • Slovenská informačná služba

2001-2003

 • Colný kriminálny úrad, Ministerstvo financií SR

2003-2005

 • Vojenské obranné spravodajstvo, Ministerstvo obrany SR

2006-2010

 • riaditeľ Vojenského obranného spravodajstva, Ministerstvo obrany SR

2012

 • riaditeľ Vojenského obranného spravodajstva, Ministerstvo obrany SR

1.1.2013-14.4.2016

 • riaditeľ Vojenského spravodajstva, Ministerstvo obrany SR

Rodinný stav

 • rozvedený, dve deti