ZNAK Vojenského spravodajstva

Logo

Popis:

Na zelenom kruhovom štíte v troch sústredných kružniciach okolo malého strieborného kruhu štylizovaný strieborný labyrint, terč a muška strelnej zbrane. Okolo najvzdialenejšej kružnice umiestnený v hornej časti strieborný nápis „MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ a v dolnej časti strieborný nápis „VOJENSKÉ SPRAVODAJSTVO“.

Labyrint – náročnosť a zložitosť práce v cudzom a často nepriateľskom prostredí a spôsob práce spravodajskej služby k dosiahnutiu cieľa

Terč a muška strelnej zbrane – presnosť a správnosť rozhodovania pri plnení úloh VS ako i vojenský charakter spravodajskej služby

Kruh ohraničený kružnicami – objekt záujmu ale aj ochrany