Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Mediálne útoky - vyjadrenie

Na Vojenské spravodajstvo sú v ostatnom čase vytvárané cielené mediálne a politické útoky za účelom diskreditácie, škandalizácie a kriminalizácie osoby riaditeľa Vojenského spravodajstva. Cieľom týchto útokov je zatiahnutie Vojenského spravodajstva do politického boja o moc, ktorého výsledkom je znefunkčnenie činnosti Vojenského spravodajstva do najbližších parlamentných volieb.

Pod zámienkou hľadania pravdy tieto útoky vytvárajú o Vojenskom spravodajstve vlastnú pravdu, pričom domnienky, pseudofakty a špekulácie predkladajú ako nevyvrátiteľné dôkazy a skutočnosti, vynášajú o ňom súdy, ktoré im legitímne neprináležia, ovplyvňujú verejnú mienku smerom, ktorý oni sami udávajú, dehonestujú prácu poctivých a čestných príslušníkov a zamestnancov Vojenského spravodajstva, vyvolávajú zlobu a nenávisť voči Vojenskému spravodajstvu a jeho predstaviteľom, podkopávajú jeho autoritu ako dôveryhodnej a zodpovednej inštitúcie ako doma, tak aj v zahraničí.

Nie je mysliteľné, aby sa vyšetrovala a odsudzovala inštitúcia alebo akákoľvek osoba na základe mediálnych špekulácií a vymyslených konštruktov subjektov bez právnej legitimácie subjektmi bez vyšetrovacích právomocí.

Vojenské spravodajstvo sa kategoricky dištancuje od pokusov zatiahnuť ho do prebiehajúceho politického boja o moc.