Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Mediálne útoky - opatrenia

V súvislosti s pokračujúcimi cielenými mediálnymi a politickými útokmi smerujúcimi voči Vojenskému spravodajstvu a jeho riaditeľovi, Vojenské spravodajstvo a riaditeľ Vojenského spravodajstva prijali adekvátne opatrenia, prostredníctvom ktorých žiadajú orgány činné v trestnom konaní o vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti.

Účelové a tendenčné informácie šírené o Vojenskom spravodajstve prostredníctvom týchto aktivít vychádzajú z neznalosti spravodajskej problematiky, o jeho riaditeľovi z neobjektívnych, klamlivých a zavádzajúcich skutočností.